Trước năm 1994 trường có tên là trường Tiểu học An Phước B. Đến 4/1994 tách xã Chánh An từ xã An Phước ra đổi tên trường thành trường Tiểu học Chánh An A cho đến nay. Trường Tiểu học Chánh An A trực thuộc Phòng GD&ĐT huyện Mang Thít, trường có 1 điểm tọa lạc tại ấp: Mỹ Chánh thuộc xã Chánh An.Nhiệm vụ của trường là đào tạo học sinh tiểu học cho xã Chánh An và các vùng lân cận thuộc xã An Phước và xã Quới An của huyện Vũng Liêm…

DSC00279

Trong năm học 2015-2016 trường có 27 CB-GV-NV. Với 14 lớp và 372 học sinh, có 6 lớp đều học 2buổi / ngày (Có 159 em ). Trường có khuôn viên thoáng mát, có cây xanh hoa kiểng. Với 14 phòng (14 phòng cấp 3 ); Trong đó 11 phòng dùng để học văn hóa; 1 phòng dùng làm việc của Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng và kế toán – Văn thư; 1 phòng dùng để dạy vi tính và 1 phòng thư viện. Nhà trường có cơ cấu bộ máy tổ chức và quản lý phù hợp với quy định trong Điều lệ trường Tiểu học. Tổ chức học đủ 5 khối lớp. Có đủ tổ văn phòng, tổ chuyên môn hoạt động rất tích cực, sinh hoạt tốt, đã thật sự phát huy có hiệu quả khi triển khai các hoạt động giáo dục. Thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Quản lý hành chính, cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, tài chính, tài sản tốt.

DSC00281

Nhà trường có khuôn viên, cổng trường, biển tên trường, tường rào bảo vệ; có sân chơi, bãi tập theo quy định của Điều lệ trường tiểu học. Có đủ phòng học, bảng, bàn ghế cho giáo viên, học sinh. Phòng chức năng, trang thiết bị văn phòng phục vụ công tác quản lý, dạy và học theo quy định. Đủ công trình vệ sinh của giáo viên, học sinh, nhà để xe cho giáo viên và học sinh, hệ thống nước sạch, đáp ứng yêu cầu của hoạt động giáo dục. Thư viện đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, học tập của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh. Thiết bị dạy học, đồ dùng dạy học cấp đủ cho các lớp và được giáo viên sử dụng có hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng trong từng tiết dạy.

DSC00278

Nhà trường đã thực hiện tốt chương trình giáo dục, kế hoạch dạy học của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các quy định về chuyên môn của cơ quan quản lý giáo dục. Tổ chức tốt các hoạt động ngoài giờ lên lớp. Tham gia thực hiện mục tiêu phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi. Hiệu quả hoạt động giáo dục của nhà trường ngày càng nâng cao đáp ứng mục tiêu giáo dục của địa phương. Trường đã tổ chức tốt các hoạt động chăm sóc, giáo dục thể chất, giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh. Giáo dục rèn luyện kỹ năng sống, tạo cơ hội để học sinh tham gia vào quá trình học tập một cách tích cực, chủ động, sáng tạo. Nề nếp dạy và học được xây dựng và duy trì tốt. Giáo viên có trình độ đào tạo đạt chuẩn 100%, trên chuẩn (14/ 22 – tỉ lệ : 63,7%). Để không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục trường tiểu học Chánh An A tiến hành tự đánh giá chất lượng của trường theo thông tư số: 42/ 2012/TT-BGD-ĐT ngày 23 tháng 11 năm 2012. Ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục phổ thông. Triển khai công văn số 8987/ BGD-ĐT-KTKĐCLGD; Bản báo cáo tự đánh giá này là một văn bản ghi nhớ quan trọng để nhà trường cam kết thực hiện các hoạt động cải tiến và nâng cao chất lượng giáo dục cho từng chỉ tiêu mà kế hoạch đã đề ra. Tự đánh giá của nhà trường được thực hiện đúng quy định mà Bộ GD-ĐT đã hướng dẫn theo 7 bước: 1. Thành lập hội đồng tự đánh giá. 2. Xác định mục đích, phạm vi tự đánh giá. 3. Xây dựng kế hoạch tự đánh giá. 4. Thu thập xử lý và phân tích các thông tin, minh chứng. 5. Đánh giá mức độ đạt được theo từng tiêu chí 6. Viết báo cáo tự đánh giá. 7. Công bố kết quả tự đánh giá. Tất cả các bước trên đều được thực hiện đúng hướng dẫn và đảm bảo tính dân chủ, công khai khoa học. Ngày 15/ 9/ 2015 Hiệu trưởng trường tiểu học Chánh An A ra quyết định số: 38/QĐ-THCA.A ngày 15 tháng 9 năm 2015 Thành lập Hội đồng đánh giá chất lượng gồm có 15 thành viên trong hội đồng. Mỗi thành viên được phân công thu thập tài liệu nghiên cứu đánh giá các tiêu chuẩn từ tiêu chuẩn 1 đến tiêu chuẩn 5 gồm 28 tiêu chí và 84 chỉ số. Từ ngày 01 tháng 10 năm 2015 đến cuối tháng 2 năm 2016 các thành viên trong hội đồng thu thập các thông tin và tài liệu có liên quan đến tiêu chuẩn, tiêu chí do mình phụ trách. Trong tháng 2 năm 2016 hội đồng hoàn thành việc đánh giá các tiêu chuẩn của từng tiêu chí và các chỉ số tập hợp thành bộ tiêu chuẩn quản lý chất lượng. Ngày 10 tháng 2 năm 2016 công bố bộ tiêu chuẩn để lấy ý kiến đóng góp toàn hội đồng để tiếp tục hoàn thiện bộ tiêu chuẩn. Đến cuối tháng 3 năm 2016 trình Phòng GD-ĐT xem xét. Để tiến hành đánh giá bằng nhiều phương pháp và báo cáo tự đánh giá đảm bảo tính chính xác, trung thực, khách quan, hội đồng tự đánh giá đã tiến hành đánh giá bằng nhiều phương pháp khảo sát thực tế tất cả các hoạt động của nhà trường liên quan đến nội dung bộ tiêu chuẩn, sưu tầm thông tin minh chứng so sánh, đối chiếu và phân tích các dữ liệu liên quan. Trong quá trình tự đánh giá nhà trường đã sử dụng nhiều công cụ khác nhau như: Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường tiểu học của Bộ GD-ĐT làm cơ sở cho việc tiến hành tự đánh giá chất lượng giáo dục của nhà trường. * Tổng quan chung: Tự đánh giá là quá trình mô tả, phân tích, đánh giá hiện trạng của nhà trường theo nội hàm của từng chỉ số trong tiêu chí, tiêu chuẩn, thấy được điểm yếu, điểm mạnh nổi bật của nhà trường trong việc đáp ứng yêu cầu và điều kiện của từng chỉ số trong mỗi tiêu chí, từ đó có kế hoạch cụ thể và thực tế mang tính khả thi cho việc cải tiến chất lượng giáo dục. Đặc biệt là trong quá trình tự đánh giá hội đồng đã thấy được những điểm yếu trong công tác quản lý giáo dục của mình, để sau quá trình tự đánh giá, nhà trường sẽ đưa mọi hoạt động theo thực tế mang tính khoa học và đồng bộ hơn, thể hiện được quyết tâm cải tiến nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường. Dựa trên quy định về chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục tiểu học nhà trường đã tiến hành tự đánh giá trên các tiêu chuẩn sau: 1. Tổ chức và quản lý nhà trường (bao gồm 7 tiêu chí và 21 chỉ số). 2. Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh (bao gồm 5 tiêu chí và 15 chỉ số). 3. Cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học (bao gồm 6 tiêu chí và 18 chỉ số). 4. Quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội (bao gồm 3 tiêu chí và 9 chỉ số) 5. Hoạt động giáo dục và kết quả giáo dục (Bao gồm 7 tiêu chí và 21 chỉ số). Trong quá trình thực hiện tự đánh giá chất lượng giáo dục của nhà trường hội đồng tự đánh giá đã nhận thấy những điểm mạnh và điểm yếu của cơ quan trong mỗi hoạt động. Từ đó có kế hoạch cải tiến sát thực với tình hình nội tại của nhà trường. + Về tổ chức và quản lý nhà trường Trường có cơ cấu tổ chức bộ máy gồm: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Hội đồng trường, Hội đồng thi đua khen thưởng, Công đoàn, đoàn thanh niên cộng sản Hồ Minh Chí, Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, hội đồng tư vấn, hội cha mẹ học sinh, hội khuyến học, … và các bộ phận đều phối hợp hoạt động tốt. + Về cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh Ban Giám hiệu đủ năng lực để quản lý và điều hành mọi hoạt động của trường. Giáo viên, nhân viên được đào tạo đạt chuẩn và trên chuẩn, đủ năng lực để thực hiện nhiệm vụ và học sinh tham gia học tập sinh hoạt tốt. Tuy nhiên do điều kiện kinh tế khó khăn nên một số giáo viên và nhân viên với phụ huynh chưa quan tâm đến việc học tập của học sinh. + Về cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học Trường còn thiếu các phòng chức năng, phòng giáo dục nghệ thuật, phòng giáo dục thể chất, sân chơi bãi tập chưa có các phương tiện vui chơi. Trang thiết bị được cấp tương đối theo tiêu chuẩn trường đạt chuẩn Quốc gia. Các phương tiện dạy học theo phương pháp mới có đầu tư bổ sung theo tiến độ từng năm học. Cung cấp xuống cho nhà trường thực hiện theo nội dung đổi mới. + Về quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội Nhà trường kết hợp với gia đình và xã hội thông qua các tổ chức đoàn thể, thường xuyên liên hệ nắm bắt thông tin, liên lạc hỗ trợ trong công tác giáo dục. Được sự quan tâm của chính quyền địa phương ấp, xã trong các phong trào lớn, phụ huynh và hội cha mẹ học sinh luôn gắn bó với nhà trường, tạo điều kiện tiếp sức trong việc đưa con em bồi dưỡng hoặc rèn luyện thi đấu tham gia các trường bạn trong toàn huyện. Tuy nhiên sự đóng góp của xã hội cho nhà trường chưa xứng tầm với quy mô hoạt động tại địa phương, mức độ chưa đạt theo yêu cầu mong đợi của nhà trường. + Về hoạt động giáo dục và kết quả giáo dục Thực hiện đúng chương trình, kế hoạch giáo dục theo qui định, tổ chức các hoạt động theo mục tiêu đào tạo, chất lượng được chú trọng và có giải pháp thực hiện theo từng giai đoạn của năm học, từ đó chuyển biến kết quả giáo dục ngày càng nâng lên. Hiệu quả đào tạo ngày tăng, thành tích trong các hoạt động của nhà trường ngày càng nhiều hơn. .