Số hiệu Ngày BH Đơn vị BH Trích yếu  
Phòng GD & ĐT Mang ThítKế hoạch tổ chức Hội thao 20/11/2018 Tải về
Phòng GD & ĐT Mang ThítKế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm - 2019 và những năm tiếp theo Tải về
Phòng GD & ĐT Mang ThítThực hiện công tác pháp chế năm học 2018 - 2019 Tải về
Phòng GD & ĐT Mang ThítTriển khai công tác giáo dục an toàn giao thông cấp trung học cơ sở năm học 2018 - 2019 Tải về
Phòng GD & ĐT Mang ThítTăng cường tổ chức và nâng cao chất lượng giáo dục kỹ năng sống, tư vấn tâm lý trong trường học Tải về
t2217/06/2017bộtt22 Tải về
TUYỂN TẬP CÁC MẪU NHẬN XÉT DÀNH CHO GIÁO VIÊN TIỂU HỌC THEO THÔNG TƯ 22 Tải về
Số 157/QĐ-SGDĐT08/03/2018SGDĐTQuyết định thành lập Đoàn đánh giá ngoài kiểm định chất lượng giáo dục Tải về